Volný krok - Tance pro všechny
Podstatou tance je pohybovat se rukama a nohama libovolným směrem. Nohy se pohybují tak,